Scheduling

Vaak worden de begrippen planning en scheduling door elkaar gebruikt. Toch is er een wezenlijk verschil. Een planning beantwoordt de wat- en hoevraag. Scheduling gaat een niveau verder, het beantwoordt de wie- en wanneervraag. Een correcte planning en scheduling van taken zorgt ervoor dat er geen kostbare tijd verloren gaat. Met name op het gebied van scheduling geldt dat er veel standaard tooling en technieken beschikbaar zijn, maar vaak is uw probleem niet standaard. Sioux Mathware helpt bedrijven bij het optimaliseren van scheduling in realtimesystemen door de implementatie van Mathware.

 

Bekijk onze cases