Waarom Sioux Mathware?

Sioux Mathware is een wiskundig engineeringbureau dat zich focust op de industrie. Wij zijn uniek in het bieden van een breed en een hoog competentieniveau met een lage toegangsdrempel. Met onze Mathware lossen wij vraagstukken op die innovatie in de weg staan.

Mathware definiëren wij als het resultaat van de creatieve en pragmatische toepassing van wiskundige expertise. Het brengt bestaande hardware en software naar het volgende niveau van performance.

Sioux Mathware is onderdeel van de Sioux-groep en kan daardoor zijn Mathware desgewenst leveren in combinatie met hardware en software.

Sioux Mathware, destijds opgericht onder de naam LIME, is ontstaan vanuit de faculteit Wiskunde van de Technische Universiteit Eindhoven vanuit de visie dat de juiste kennis van wiskunde, enorme waarde kan toevoegen in de maatschappij.

Hoe werkt Sioux Mathware?

Het team van Sioux Mathware bestaat uit hoogopgeleide wiskundigen, fysici en econometristen. Wij bieden onze expertise aan in de vorm van consulting en op agileprojectbasis. Een praktisch probleem vertalen wij naar een beschrijvend model.

Door gebruik te maken van geavanceerde wiskundige technieken bepalen wij de optimale praktische oplossing.

Elke puzzel begint met een simpel gesprek: wat is uw probleem?

Ons trackrecord is dat wij steeds teruggevraagd worden bij klanten omdat wij daar doorbraken gerealiseerd hebben. Dit past perfect in onze ambitie om klantrelaties te ontwikkelen naar een partnership. Hierin kan Sioux Mathware de R&D van met name het mkb brengen naar het niveau van multinationals.

Voor wie werkt Sioux Mathware?

Sioux Mathware werkt internationaal voor multinationals, het mkb en start-ups. Sectoren waarin wij referenties hebben opgebouwd, zijn hightech, semiconductor, mining, oil & gas, supply chain, logistiek, packaging, productie en software. Iedereen die op zoek is naar een optimum is onze potentiele klant.