Numerieke analyse

Een model beschrijft vaak een wiskundig probleem dat niet direct opgelost kan worden, bijvoorbeeld omdat de rekentijd veel te lang is. Numerieke analyse is een oplossingstechniek die het mogelijk maakt een oplossing te benaderen. Kennis en ervaring op het gebied van numerieke analyse maken het verschil tussen het wel of niet kunnen vinden van een praktische oplossing. Sioux Mathware specialiseert in numerieke analyse en implementeert zijn kennis in Mathware.

 

Bekijk onze cases