Mathware

Mathware is het resultaat van de creatieve en pragmatische toepassing van wiskundige expertise voor het verbeteren van producten of processen. De toegevoegde waarde van Mathware zit in het creatief combineren van domeinkennis en wiskundige kennis, in de breedste zin van het woord. Van data-analyse tot mathematische fysica en van image-analyse tot operations research: het relevant toepassen van wiskunde voor de industrie en maatschappij brengt bestaande software en hardware op het volgend niveau.

Bekijk onze cases