Industriële automatisering 

Industriële automatisering gaat uit van geoptimaliseerde onbemande processen. Voor deze processen moeten dus alle mogelijke scenario’s vooraf doordacht zijn en om dat te doen is een wiskundige modellering noodzakelijk. Zeker bij complexe systemen. Typische uitdagingen zijn scheduling en logistiek alsmede de snelheid van realtime evaluatie. Sioux Mathware helpt bedrijven bij het opstellen en evalueren van deze modellen en implementeert het resultaat (de Mathware) in realtime systemen.