Image processing

Image processing is een enorm breed domein bezaait met standaard technieken en tools. Naast deze standaard tools, die soms bruikbaar zijn, specialiseert Sioux Mathware zich in image-analyse en processingproblemen die nadrukkelijk niet standaard zijn. Hiervoor heeft Sioux Mathware topimagespecialisten in dienst met specifieke ervaring in de implementatie van oplossingen die moeten voldoen aan de meest stringente performance-eisen, bijvoorbeeld voor realtimesystemen.

 

Bekijk onze cases