Een producent ontwierp voor haar nieuwe generatie elektronenmicroscoop een samplehouder met meer vrijheidsgraden. Hierdoor ontstonden situaties waarin de samplehouder tegen de lens zou kunnen botsen, hetgeen schade aan het apparaat zou kunnen veroorzaken. Het plaatsen van extra sensoren in de microscoop is een oplossing. Maar het is geen ideale situatie, want de bill of materials wordt hoger en de onderhoudskosten stijgen.

Sioux Mathware heeft de gevraagde functionaliteit voor de klant gerealiseerd waarbij in plaats van hardware, Mathware toegevoegd is.
De berekeningen vinden zo snel plaats, dat de eindgebruiker hier niets van merkt.