Het door en door kennen van de eigenschappen van het foliemateriaal is onvoldoende om het vervormingsproces van de folie rimpelloos te laten verlopen, zo bleek. Complexe 3D-vormen, zoals een legerhelm, kunnen gemaakt worden door meerdere folies over elkaar heen te lamineren. De tot op heden gebruikte methodiek leidde vaak tot ongewenste plooien en dus een onbruikbaar product.

Natuurlijk is het nu mogelijk om de helm te maken zonder plooien. 
Maar de Mathware-oplossing is generiek en levert de producent de mogelijkheid om het product (de helm) moeiteloos aan te passen aan nieuwe eisen van de afnemer. Mathware levert meer.