Een bedrijf gespecialiseerd in niet-destructief onderzoek liep vast bij het gebruik van ultrasone golven om de kwaliteit van verbindingen in ingewikkelde stalen constructies te toetsen. Alleen de meest ervaren experts zijn in staat de metingen correct te interpreteren waardoor het meetsysteem voor complexe systemen niet interessant is.

Door de gemeten resultaten te vergelijken met de gesimuleerde resultaten, kan de meting beter geïnterpreteerd worden.
Hierdoor ontstaat inzicht en kunnen zwakke plekken in de constructie geïdentificeerd en gelokaliseerd worden. De Mathware van Sioux helpt nieuwe afzetmarkten te openen doordat het meetsysteem nu ook in complexe situaties gebruikt kan worden.