De klant, een producent van lopendebandsystemen voor postdistributiecentra, werd geconfronteerd met steeds frivolere en daardoor moeilijker te detecteren verpakkingen. De standaard methodes voor het bepalen van positie, grootte en de oriëntatie van de verpakkingen op de lijn bleken onvoldoende. Daarnaast ontstonden er extra problemen door verschil in de belichting overdag en ’s nachts. 

Standaard producten leveren standaard oplossingen voor standaard problemen.
Sioux Mathware heeft voor een doorbraak gezorgd door voor de bestaande standaard camera een maatwerkoplossing te realiseren die de performance op een radicaal nieuw niveau bracht, ook voor de bestaande installaties. Mathware in action.