Een producent van cryogene koelsystemen werd geconfronteerd met de vraag naar grotere en efficiëntere systemen. Een specifieke opdrachtgever wenste een centrifugaalpomp om heliumgas bij een temperatuur van -193 °C te transporteren. Het simpelweg vergroten van een kleine pomp leidde niet tot het beoogde resultaat en experimenteel optimaliseren met behulp van prototypen is een tijdrovend en kostbaar proces. Hoe verder?

Sioux Mathware hielp de klant door met virtual prototyping en computersimulaties te ondersteunen bij het nieuwe ontwerp.
Daardoor kon de opdrachtgever precies voorzien in de klantbehoefte: grote capaciteit in combinatie met een hoog rendement.