Om de CO2-uitstoot van vrachtverkeer te beperken, wordt de regelgeving voor deze zogenoemde HDV's (heavy duty vehicles) in grote mate bepaald door hun bijbehorende CO2-emissies. Deze emissies zijn uiteraard sterk afhankelijk van het type vrachtwagen, maar ook zeker van de karakteristieken van de routes die door deze vrachtwagens gereden worden. Een route over een bergweg in de Alpen zal een andere CO2-uitstoot geven dan een snelweg door het vlakke Nederland. Met het oog op Europees-brede regelgeving is aan Sioux Mathware gevraagd om een routeprofiel te vinden van een lengte van 100 kilometer, dat representatief is voor heel Europa.

Door de essentiële karakteristieken van een typisch Europese route te combineren met de voor CO2-uitstoot interessante parameters kon Sioux Mathware zelf representatieve digitale routeprofielen genereren. Deze routeprofielen worden momenteel gebruikt bij het bepalen van de CO2-uitstoot van alle nieuwe heavy duty vehicles in Europa. Een vrachtwagenfabrikant kan nu in zijn technologische roadmap veel gerichter bijdragen aan het verminderen van de CO2 in Europa.