Steeds vaker stappen telers van groente en fruit over op het hydrofoob telen van gewassen. Zeker in een tuinkas heeft het telen op steenwol in plaats van plotgrond vele voordelen. De moderne boer hangt zijn kas helemaal vol met sensoren om de optimale groeiconditie voor de gewassen te handhaven. Maar hoe vertaal je deze sensordata naar voor de teler relevante informatie?

Sioux Mathware hielp de klant met het verbeteren van de modellen en het inzichtelijke maken van de data. Vervolgens heeft Sioux Mathware samen met de klant criteria opgesteld om zo afwijkende metingen snel op te kunnen sporen. Met deze Mathware is het nu mogelijk om de gegevens op grote schaal te analyseren, corrigeren en te valideren. Zo kan de boer met nog minder grondstoffen op een duurzame manier voedsel produceren.